Personvernerklæring

Aquacom respekterer privatlivet ditt og ditt personvern er viktig for oss.

Aquacom leverer tjenester, såkalt SaaS (Software as a Service), til kunder over hele verden. Vårt hovedkontor ligger på Frakkagjerd utenfor Haugesund og vi er underlagt norsk personvernlovgiving. Dette innebærer at vi skal innfri lovens krav til GDPR (General Data Protection Regulation) som er satt i EU-forordning nr. 2016/679 (Personvernforordningen).

I denne erklæringen vil du finne informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Denne personvernerklæringen gjelder for all bruk av Aquacom sine tjenester, både på nettsteder, mobilløsninger og skytjenester. I tillegg kommer all kontakt med oss, telefonisk, elektronisk, skriftlig og annen kontakt.

Det er viktig å påpeke at Aquacom er en leverandør av en tjeneste og ved å logge inn på Aquacom og bruke denne tjenesten gir du ditt samtykke til vår personvernerklæring.

Vårt behandlingsgrunnlag

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes deg som person, for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer og handlinger du utfører i Aquacom.

Aquacom samler inn personopplysninger i forbindelse med tjenestene som vi tilbyr våre kunder (Selskaper) på nettsiden aquacom.no. For å ta i bruk disse tjenestene kreves det at personer (Brukere) logger inn i Aquacom og bruker de forskjellige modulene som kundene har tilgang til. Brukerne er ansatte i selskapene som bruker tjenestene Aquacom tilbyr.

Selskapene tar i bruk tjenestene som tilbys på aquacom.no som følge av en avtale med Aqua knowledge AS eller Mørenot AS.

Vi vil ikke bruke dine personopplysninger til å sende deg reklame. Vi vil heller aldri selge dine personopplysninger videre til noen.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger og kan be om en oversikt over hvilke opplysninger vi lagrer om deg. Du har også rett til å be om at vi korrigerer eventuelle feil i disse opplysningene.

Du kan ha rett til å be om sletting av personopplysninger, men du vil da ikke lenger kunne bruke Aquacom sine tjenester, noe som kan være et krav fra din arbeidsgiver.

Du kan ha rett til å be om at vår behandling av dine personopplysninger begrenses. I så fall kan vi lagre personopplysningene, men ikke bruke dem til noe. Du vil da ikke lenger kunne bruke Aquacom sine tjenester, noe som kan være et krav fra din arbeidsgiver.

Du har rett til å protestere mot at dine personopplysninger behandles av oss.
Vi ber da om at du sender en epost med din begrunnelse til Aquacom Support: [email protected]

Om du sender en epost til oss angående ditt personvern vil du få svar innen 30 dager, men som oftest mye raskere.

Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet angående vår behandling av personopplysningene dine. Både vi og Datatilsynet vil be deg om å ta kontakt med Aquacom Support før du gjør dette.

Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet sine nettsider

Personopplysningene

Under følger en oversikt over personopplysninger som vi samler inn og behandler.

Primære personopplysninger
Vi får de primære personopplysningene fra kunden (din arbeids- eller oppdragsgiver), kundens representant eller leverandør, eller fra deg som er bruker.

Følgende informasjon samles inn for alle brukere:
Kontaktopplysninger:
Navn (fornavn, etternavn): Det skal komme frem i Aquacom hvem du er.
Epost: Brukes for å logge seg på og å sende deg epost.
Telefonnummer: For at vi skal kunne sende deg SMS i forbindelse med inlogging, bruk av en av våre moduler. Eller for at vi skal kunne kontakte deg i forbindelse med vår drift av aquacom.no.
Språk: Hva slags språk eventuelle varslinger og annen informasjon er på.
Selv om vi ikke vil sende deg reklame eller annen markedsføring, kan du likevel motta administrativ kommunikasjon eller varsler fra Aquacom.

Selskapsspesifikk informasjon:
Selskap: Hvilket selskap du jobber for.
Tilganger: Hva slags type tilgang du har.
Lokalitet: Hvilke lokaliteter du har tilgang til.

Følgende informasjon kan samles inn, men kun etter avtale mellom Aquacom og kunden (din arbeids- eller oppdragsgiver) eller med deg:
Etter avtale om mannskapslister på Aquacom:
Stilling, nasjonalitet, fødselsdag og -sted, ID-type og -nummer.

Det er et krav i bemanningsforskriften om at skip skal ha mannskapsliste, i Sjøfartsdirektoratet sitt skjema for Mannskapsliste, KB-0983, er denne informasjonen med.

Sekundære personopplysninger
De sekundære personopplysningene er det du som lager når du bruker Aquacom.
Dette innebærer, for eksempel:

Andre personopplysninger:
I tillegg til de primære og sekundære personopplysningene kommer opplysninger gitt i e-post- og annen kommunikasjon. Relevante opplysninger som kommer frem i telefonsamtaler eller e-post kan bli registrert i våre saksbehandlingssystemer.

Lagring av personopplysningene:

Som databehandler har vi ikke lov til å lagre personopplysningene lengre enn det den behandlingsansvarlige bestemmer. Dette innebærer at vi vil lagre personopplysningene så lenge det er et kundeforhold eller en annen avtale (noen tjenester er gratis å bruke).

Og vi vil slette personopplysningene, så godt det lar seg gjøre, når kundeforholdet eller avtalen opphører eller når du eller kunden ber oss om det.

Men vi vil aldri lagre personopplysningene lengre enn det som er tillatt i norsk lov.

Hvordan sikrer vi opplysningene:

Vi sikrer dine personopplysninger med å jobbe systematisk med informasjonssikkerhet. Alle våre ansatte har fått opplæring i informasjonssikkerhet og om personvern. Av andre administrative tiltak, kan nevnes: Risikostyring, instrukser og rutiner.

Vi får IKT-tjenester fra Tussa IKT AS og Appex AS. På grunn av tjenestenes art, kan de komme i kontakt med personopplysninger fra Aquacom. Derfor er det skrevet databehandleravtale med dem. Databehandleravtalen omfatter dine personopplysninger.

Både Aquacom, Tussa IKT AS og Appex AS sikrer dine personopplysninger ved hjelp av brannmurløsninger, kryptering, tilgangskontroll og tiltak mot ondsinnet programvare.

Om informasjonskapsler når du bruker nettsiden vår:

En informasjonskapsel er en liten, og ofte kryptert, tekstfil som ved besøk eller interaksjon med en nettside lagres i din nettleser sitt minne. Hensikten med slike kapsler er å huske tidligere brukerinnstillinger.

Du kan lese mer om informasjonskapsler (cookies) her (engelsk side)

Aquacom benytter seg av informasjonskapsler som hjelper oss å identifisere deg (eller din datamaskin/mobilenhet) og som hjelper deg å logge deg inn.

Konsekvenser for deg

Det skal være trygt for deg å logge deg på og bruke Aquacom. Personopplysningene dine blir lagret på en sikker måte, det sørger vi for. Aquacom kan ses på som et verktøy, i likhet med andre dataverktøy du bruker, som epost, er det viktig at du ikke gir fra deg brukernavn og/eller passord eller lar datamaskinen være pålogget uten tilsyn.

Våre kontaktdetaljer:

Aquacom er en del av Aqua knowledge AS, som er eid av Mørenot AS.

Organisasjonsnummer (Aqua knowledge AS): 914 772 435

Vår adresse er:
Frakkagjerdveien 191
5563 Førresfjorden
NORWAY

Kontakt:
[email protected]
+47 474 84 803

Aquacom

Full oversikt og kontroll over alt teknisk utstyr som inngår i oppdrettsselskapets virksomhet.

Teknisk drift, sertifisering, vedlikehold og ressursplanlegging er fullintegrert i Aquacom familien som består av modulene; offshore, onshore, vessels og planner. Modulene kan benyttes som uavhengige moduler eller settes opp samlet til et helhetlig integrert drifts og vedlikeholdssystem for hele verdikjeden.

Henter nyheter...
Henter nyheter...

Våre moduler