Styringssystem for teknisk utstyr, drift og vedlikehold

Utviklet for og av havbruksnæringen

Oversikt og kontroll på teknisk utstyr, drift og vedlikehold i din maritime virksomhet

Lær mer om Aquacom
Dashboard

Kom i gang med en demo av løsningen?

Produktet
Hva kan Aquacom gjøre for deg?

Aquacom er et lett tilgjengelig verktøy tilpasset havbruksnæringen, for fartøy og sjø- og landanlegg som smolt- og rensefiskanlegg, slakteri og matfiskanlegg. Systemet er i daglig bruk på over 1000 havbruksanlegg og fartøy i Norge, Irland, Skottland og Canada.

Teknisk drift og vedlikehold

Generelle ettersyn og spesifikt vedlikehold på utstyr. Hold kontroll på sertifiseringer, lovpålagte kontroller og dokumentasjon med skreddersydde moduler for sjøanlegg, landanlegg, flåter og båter.

Sjøanlegg og landanlegg med alle tekniske komponenter

Få oversikt over alle typer komponenter og utstyr på lokasjon og lager. Registrer og spor aktiviteter, hendelser, avvik og ettersyn med god oversikt fra Dashboard og interaktive kart.

Les om våre moduler
Kalender

Planlegg alt fra små arbeidsordre til store havbruksoperasjoner

Planlegg ressurser og utstyr, delegér oppgaver og kommunisér med interne og eksterne prosjektdeltagere. Følg opp oppgaver og progresjon. Sørg for at alle deltagere har den informasjonen de trenger lett tilgjengelig for å utføre arbeidsoppgaver og operasjoner så trygt som mulig og etter bedriftens retningslinjer.

Les om vår PLANNER modul
Workorder

Hold orden i sertifikater og dokumentasjon

Aquacom gir deg oversikt over sertifikater som holder på å utløpe, slik at du kan være i forkant. Ved tilsyn har du alle viktige dokumenter og sertifikater på ett sted.

Les om våre moduler
Alerts

Avvikshåndtering og HMSK

Kvalitetssikringssystem over hendelser på personell og utstyr, som også hjelper deg å følge opp at alle har lest og er oppdatert på HMSK og retningslinjer i bedriften.

Les om vår QUALITY modul
Quality

Moduler
Tilpass til ditt behov

Modulene kan benyttes som uavhengige moduler eller settes opp samlet til et helhetlig integrert drifts- og vedlikeholdssystem for hele verdikjeden.

Ta kontakt for en uforpliktende demo av Aquacom programvaren. Her får vi sjansen til å bli litt kjent med deg og din bedrift, slik at vi kan sette sammen et tilbud som passer din bedrifts behov og målsettinger. Besøk hos deg eller et digitalt møte, det er opp til deg! – Vi ser frem til en hyggelig prat!

Ta kontakt for en demo

Våre tjenester
Vi bistår med IT- og faglig kompetanse

Til sammen har våre ansatte en variert bakgrunn med både teoretisk og praktisk erfaring fra maritime næringer og IT. Dette gjør at vi har stor innsikt i utfordringer samt evne og vilje til å finne de beste løsningene for din bedrift. Vi bistår våre kunder med support og implementering for å komme raskt i gang og sikre god utnyttelse av systemet fra operativt personale til ledere.

Kurs og opplæring

Vi har faste kurs som sikrer kunden effektiv og god opplæring til personell og ledelse. I tillegg kan vi tilpasse kurs og opplæring til din gruppe eller bedrift.

Rådgivning

Våre kunder får nytte av vår over 10 år lange erfaring fra logg- og vedlikeholdssystem for havbruksnæringen. Alle våre kunder er forskjellige og sammen med kunden tilpasser vi Aquacom for best utnyttelse. Vi bistår våre kunder mot NS9415/NYTEK, Sjøfartsdirektoratet, risikostyring, kvalitetsledelse og rapportering for å nevne noe.

Ole Matre

Har du spørsmål eller ønsker opplæring, kurs og rådgivning?

Ole T. Matre

Head of sales and support Aquacom

Nyheter
Aktuelle saker

Referanser
Våre samarbeidspartnere

Kontakt
Ønsker du mer informasjon

  • Jeg vil snakke med: